UPDATE I.V.M. CORONAVIRUS

UPDATE 01/12/2020

Zuidpool schort alle live activiteiten op tot nader order

Zuidpool heeft de voorbije maanden veilig gewerkt, volgens de strenge voorschriften die onze sector zelf had uitgewerkt en samen met de overheid in een protocol had gegoten.

Maar gezien de snel verslechterende toestand van het land, lijkt het ons niet raadzaam om te wachten tot de Vlaamse regering strengere maatregelen afkondigt.

Zuidpool staat niet in brand, maar rondom is heel wat aan het smelten en smeulen en opflakkeren. Het hoofd koel houden dus en een drastische preventieve beslissing nemen: geen live activiteiten meer in Zuidpool tot nader order.

We hadden al enigszins geanticipeerd op dit scenario. Zo vinden alle Finissages van Schrijfresidenten dit najaar online plaats en hebben we het gros van de voorstellingen en premières in het voorjaar gepland. Bekijk de agenda.

Een pijnlijke beslissing, die artiesten en medewerkers treft, en ook publiek. Het is echter in het belang van al deze en andere mensen dat we de beslissing nemen.