HET HUIS

© Jef Cuypers

Zuidpool is een open modulair huis voor podiumkunsten.


Zuidpool realiseert en spreidt het werk van artistiek leiders Jorgen Cassier & Koen van Kaam. Daarnaast biedt Zuidpool ruimte en ondersteuning aan tal van autonome kunstenaars en gezelschappen die in alle vrijheid hun werk kunnen ontwikkelen en tonen.

Zuidpool creëert manieren om haar eigen artistieke taal te laten ageren binnen nieuwe contexten. Het koppelt theater-voorstellingen aan masterclasses en schrijf-residenties, beeldend werk aan poëzie, interactieve performances aan debat.


Z U I D P O O L

ZUIDPOOLPRODUCTIES
Creaties van artistiek leiders Jorgen Cassier & Koen van Kaam


MAAKRESIDENTIES
Autonome podiumkunstenaars krijgen ruimte en tijd voor ontwikkeling en presentatie.

SCHRIJFRESIDENTIES
Vrijplaats voor auteurs met interesse in podiumkunsten.

AUTOUR DE LA TABLE
Informele avonden aangaande pen en podium.

VOORPROEVERS & HERKAUWERS
Lichaam +/-/x/: Geest. Doende denken en vice versa.

EN AVANT

Carrousel van vier voorstellingen in vier steden

LOVE AT FIRST SIGHT
Jaarlijks festival van (nieuwe) makers.


RECUP
Onregelmatige ontmoeting van ongezien, onaf en onaangepast werk.


MASTERCLASSES
Verinnerlijking en veruitwendiging met raad en daad.


HORS CATÉGORIE
Variabele manifestaties & onvoorziene opflakkeringen.